ON THIS PAGE ARE UNCOMPLETED ENGLISH TEXTS. SORRY. WORK IN PROGRESS.

Show More

POOP                                                      (2015)

 

ADAPTATION OF ONE OT THE ČAPEK'S FABLES INTO THE PUPPET THEATRE.

 

EVERY INFORMATION IS IN THIS PDF.

FIRST IDEAS FOR DIFFERENT FABLES

Show More

FREEDOM/NO FREEDOM                                              (2015)

 

MEL GIBSON - BRAVE HEART AND HIS FREEDOM!

Show More
Show More
Show More
Show More
Show More

MY SPACE                                       (2014)

 

BECAUSE I AM COLLECTING THINGS ALSO MY SCENE IS FULL OF LAYERS.

 

V ZÁKLADU DĚLÍM MŮJ PROSTOR NA PRACOVNÍ A ODPOČINKOVÝ. MEZI NIMI VRSTVÍM JAKO SPOJNICE MÉ OBLÍBENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ SEBOU PŘI JEKÉMKOLIV VELKÉM STĚHOVÁNÍ PŘENÁŠÍM. AŤ UŽ JE TO PORCELÁNOVÝ JELEN, OBRÁZEK OLDA SHATTERHANDA NEBO KNIHY. JEJICH POZICE V POKOJI SAMOTNÉM VŠAK MŮŽE BÝT PROMĚNLIVÁ.

STEJNĚ TAK JE TOMU U MÝCH VRSTEV. TY JSOU INTENZIVNĚ PROSVĚTLOVÁNY ZADNÍM SVĚTLEM. FIXNÍ JSOU PAK POUZE DVĚ ZADNÍ VRSTVY (STŮL, POSTEL). OSTATNÍ VRSTVY SE PAK MOHOU POSTUPNĚ SPOUŠTĚT A VYTAHOVAT A ZÁROVEŇ I PŘIBLIŽOVAT A ODDALOVAT. TÍM SE MĚNÍ CELKOVÁ PRŮSVITNOST A VRŽENÉ STÍNY. VYŘEZANÉ OBRYSY SE TAK ABSTRAHUJÍ A OPĚT KONKRETIZUJÍ.

 

NAHOŘE: NÁKRES SYTÉMU PROSTORU

 

UPROSTŘED: SVĚTELNÉ ZKOUŠKY VRSTEV

 

DOLE: PŮVODNÍ PŘEDMĚTY NAKRESLENÉ NA JEDNOTLIVÝCH FOLIÍCH A NÁSLEDNĚ NAVRSTVENÉ NA SEBE.

Show More
Show More

EXTRANEOUS SPACE                                                                                                            (2014)

 

CIZÍ PRO MNE NEZNÁMÝ PROSTOR JSEM NAŠLA VE MNĚ ZNÁMÉM PROSTORU A TO PO JEHO PŘILOŽENÍ POD MIKROSKOP.

VYŠLA JSEM Z IDEI A USPOŘÁDÁNÍ MÉHO PROSTORU. VRSTVY JSOU OPĚT POHYBLIVÉ A PRŮHLEDNOSTÍ SE .NAVZÁJEM OVLIVŇUJÍ. JSOU TO ALE HRY STÍNŮ A PRŮŘEZŮ ABSTRAKTNÍCH KRUHOVÝCH PRŮHLEDŮ SKRZE MIKROSKOP. TÍM JSEM NAHLÍŽELA NA RŮZNÉ ČÁSTI PROSTORU MÉHO. NEZNÁMÉ SE STÁVÁ ZNÁMÝM.

Show More

ZEN  (2014)

Show More
Show More

HIERARCHY                                                                                                                   (2014)

 

VYCHÁZÍM Z MOCENSKÉ HIERARCHIE. JEDEN ČLÁNEK DRŽÍ TEN DRUHÝ. POKUD JEDEN VYPADNE, HROUTÍ SE CELÝ SYSTÉM. KRÁL - SEDLÁK - VOJÁK. JEDEN BEZ DRUHÉHO NENÍ NIC. POSTAVY JSOU STYLIZOVÁNY PRO DĚTSKÉHO DIVÁKA.

Show More

NAPĚTÍ - NEBEZPEČÍ - ZROZENÍ                                                                                                                         (2014)

 

NAPĚTÍ - NEBEZPEČÍ - ZROZENÍ JE V MÉM PROSTORU TVOŘENO ŠIKMOU PLOCHOU A MAGNETICKOU SILOU.

 

V TMAVÉM PROSTORU JE ZÁŘIVÁ PLOCHA PROSVÍCENÁ MLÉČNÝM SVĚTLEM. ZE SPODU PLOCHY JSOU POHYBLIVÉ MAGNETY, KTERÉ SVÝM PŘIBLÍŽENÍM K PLOŠE PŘITÁHNOU NA JEJÍ POVRCH KOVOVÉ PILINY A NÁSLEDNĚ, DÍKY VZÁJEMNÉMU PŮSOBENÍ PŘITAŽLIVOSTI A ODPUZOVÁNÍ MAGNETŮ, TVOŘÍ NA ŠIKMÉ PLOŠE OBRAZCE. SAMOTNÉ VZTAHY V PROSTORU JSOU NAPĚTÍM NEBEZPEČÍM A ZROZENÍM.

 

- NAPĚTÍ - MEZI MAGNETY A PILINAMI 

- NEBEZPEČÍ - ZTRÁTA PŘITAŽLIVOSTI 

- ZROZENÍ - NÁSTUP PILIN NA PLOCHU / POČÁTEK PŘITAŽLIVOSTI

 

ALTERNATIVOU JE TAKÉ VYUŽITÍ FEROKAPALINY V  PROSTORU. 

Show More

SUPŠ

Show More

NÁVRH DIVADELNÍ SCÉNY

LIMONÁDOVÝ JOE - JIŘÍ BRDEČKA             (2010)

 

Tento návrh divadelní točny pro hru Limonádový Joe, byl mou maturitní prací. Scéna pracuje se čtyřmi  vzájemně průchozími prostředími, které jsou umístěny na divadelní točně. Návrh byl vypracován jako soubor výtvarných návrhů, technických výkresů, modelu, obhajoby a doprovodných materiálů pro prostory Stavovského divadla v Praze.

 

Model je v měřítku 1:20.

Show More
Show More

ADAPTACE SCÉNICKÉHO NÁVRHU

ZE ŽIVOTA HMYZU                                         (2010)

 

Model v měřítku 1:50, je adaptací výtvarného návrhu Josefa Čapka pro divadelní hru Ze života Hmyzu. Tento plošný návrh jsem rozebrala a následně přeskládala do prostoru divadelní scény.

 

Show More

MODEL KRAJINNÉ DIVADELNÍ SCÉNY       (2010)

 

Model scény s třemi krajinnými motivy - svahem, polem a stromy.

 

1:25

Show More
Show More
Show More

MODEL DIVADELNÍ TOČNY       (2010)

 

Divadelní točna v měřítku 1:25. Tato točna nebyla vytvořena pro konkrétní hru, ale pracuje se třemi prostředími. Skleníkem, silnicí a hygienickou stanicí a blokem domů. 

Don't use anything from this web without permission of author. Thank You.