top of page

TELEVIZNÍ NOVINY

(2015)

Plakát a cover pro noviny ateliéru filmové a tv frafiky - květen 2015.

/TISK NA OFSETU

NEVYŘČENÉ                                                                                            (2014)

 

 

Tato kniha obsahuje sérii reprodukcí abstraktních kreseb, ve kterých adaptuji soubor SMS zpráv z mého telefonu v rozmezí bezmála jednoho roku. Tyto zprávy jsem nikdy neodeslala nebo nedopsala. Je v nich něco, co zůstalo nevyřčeno, bylo pozměněno, zahozeno nebo prohlášeno za zbytečné. Kresby jsou znázorněním toho, co ve mě zpětně přečtení textů vyvolává. Vzpomínám v jakém kontextu byly psány.

 

Zprávy se kterými zde pracuji jsem neupravovala, některé jsou obsáhlejší, některé méně, ale rozhodla jsem se zpracovat i ty kde není rozpoznatelné ani celé jedno slovo. Kresby jsem vytvářela zároveň se soustředěním se na situaci, která asi nastala nebo jen na to, co mi text evokuje. Kumulovala jsem k sobě převážně geometrické tvary, tělesa a linie, do kterých jsem si promítala vztahovou vazbu konkrétního člověka nebo předmět diskuze. 

bottom of page