top of page

MŮJ PROSTOR                                (2014)

 

Jelikož hromadím věci i můj návrh prostoru se skládá z hromadění vrstev.

 

V základu dělím můj prostor na pracovní a odpočinkový. mezi nimi vrstvím jako spojnice mé oblíbené předměty, které sebou při jekémkoliv velkém stěhování přenáším. Ať už je to porcelánový jelen, obrázek old shatterhanda nebo knihy. Jejich pozice v pokoji samotném však může být proměnlivá.

Stejně tak je tomu u mých vrstev. Ty jsou intenzivně prosvětlovány zadním světlem. fixní jsou pak pouze dvě zadní vrstvy (stůl, postel). Ostatní vrstvy se pak mohou postupně spouštět a vytahovat a zároveň i přibližovat a oddalovat. tím se mění celková průsvitnost a vržené stíny. vyřezané obrysy se tak abstrahují a opět konkretizují.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

CIZÍ PROSTOR                                                                                                (2014)

 

Cizí pro mne neznámý prostor jsem našla ve mně známém prostoru a to po jeho přiložení pod mikroskop.

Vyšla jsem z idei a uspořádání mého prostoru (viz výše). Vrstvy jsou opět pohyblivé a průhledností se navzájem ovlivňují. Jsou to ale hry stínů a průřezů abstraktních kruhových průhledů skrze mikroskop.

Tím jsem nahlížela na různé části prostoru mého. Neznámé se stává známým.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

NAPĚTÍ - NEBEZPEČÍ - ZROZENÍ

(2014)

 

 je v mém prostoru tvořeno šikmou plochou a magnetickou silou.

 

V tmavém prostoru je zářivá plocha prosvícená mléčným světlem. Ze spodu plochy jsou pohyblivé magnety, které svým přiblížením k ploše přitáhnou na její povrch kovové piliny a následně, díky vzájemnému působení přitažlivosti a odpuzování magnetů, tvoří na šikmé ploše obrazce. samotné vztahy v prostoru jsou napětím, nebezpečím a zrozením.

 

NAPĚTÍ - mezi magnety a pilinami

NEBEZPEČÍ - ztráta přitažlivosti

ZROZENÍ - nástup pilin na plochu přitažlivostí magnetu

 

Alternativou je také využití ferokapaliny v  prostoru. 

press to zoom
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ
press to zoom
NAPĚTÍ
NAPĚTÍ
press to zoom
ZROZENÍ
ZROZENÍ
press to zoom
press to zoom
bottom of page