top of page

MŮJ PROSTOR                                (2014)

 

Jelikož hromadím věci i můj návrh prostoru se skládá z hromadění vrstev.

 

V základu dělím můj prostor na pracovní a odpočinkový. mezi nimi vrstvím jako spojnice mé oblíbené předměty, které sebou při jekémkoliv velkém stěhování přenáším. Ať už je to porcelánový jelen, obrázek old shatterhanda nebo knihy. Jejich pozice v pokoji samotném však může být proměnlivá.

Stejně tak je tomu u mých vrstev. Ty jsou intenzivně prosvětlovány zadním světlem. fixní jsou pak pouze dvě zadní vrstvy (stůl, postel). Ostatní vrstvy se pak mohou postupně spouštět a vytahovat a zároveň i přibližovat a oddalovat. tím se mění celková průsvitnost a vržené stíny. vyřezané obrysy se tak abstrahují a opět konkretizují.

CIZÍ PROSTOR                                                                                                (2014)

 

Cizí pro mne neznámý prostor jsem našla ve mně známém prostoru a to po jeho přiložení pod mikroskop.

Vyšla jsem z idei a uspořádání mého prostoru (viz výše). Vrstvy jsou opět pohyblivé a průhledností se navzájem ovlivňují. Jsou to ale hry stínů a průřezů abstraktních kruhových průhledů skrze mikroskop.

Tím jsem nahlížela na různé části prostoru mého. Neznámé se stává známým.

NAPĚTÍ - NEBEZPEČÍ - ZROZENÍ

(2014)

 

 je v mém prostoru tvořeno šikmou plochou a magnetickou silou.

 

V tmavém prostoru je zářivá plocha prosvícená mléčným světlem. Ze spodu plochy jsou pohyblivé magnety, které svým přiblížením k ploše přitáhnou na její povrch kovové piliny a následně, díky vzájemnému působení přitažlivosti a odpuzování magnetů, tvoří na šikmé ploše obrazce. samotné vztahy v prostoru jsou napětím, nebezpečím a zrozením.

 

NAPĚTÍ - mezi magnety a pilinami

NEBEZPEČÍ - ztráta přitažlivosti

ZROZENÍ - nástup pilin na plochu přitažlivostí magnetu

 

Alternativou je také využití ferokapaliny v  prostoru. 

bottom of page